"Luân chuyển không kết hợp đề bạt bổ nhiệm để tránh chạy chọt"
01/11/18 22:24
Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh trước Quốc hội rằng, luân chuyển không kết hợp đề bạt bổ nhiệm để tránh tình trạng "chạy" luân chuyển".
Không còn cửa cho người chạy chức?
19/04/18 09:11
“Không có chạy chức” là thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và ai có ý định này thì đừng làm, mệt thêm mà còn bị kiểm tra xử lý!
lên đầu trang