Có trái chỉ đạo của Thủ tướng?
14/12/17 10:39
LDNA+ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện chủ trương bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Sở Tài chính cũng đề nghị chờ quy định mới của Chính phủ. Thế nhưng khu đất tại Trung tâm Kỹ thuật...
Cao Sơn - Y Nguyên Thời sự
Bức tranh kinh tế năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng
11/02/17 07:53
LDNA+ Đã thành thông lệ, vào thời điểm kết thúc năm cũ và mở đầu năm mới, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (viết tắt là UBGS) đưa ra báo cáo đánh giá tình hình kinh tế năm vừa qua và dự báo cho năm tiếp theo.
Bá Tân Kinh tế
lên đầu trang