Dẹp sang một bên!
12/04/18 09:19
LDNA+ Nói cho vuông: Ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, đã gửi đi một thông điệp hết sức mạnh...
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang