Bình luận viên “phủi”
04/10/18 14:59
LDNA+ 2 con người, 2 cá tính, 2 cuộc đời khác biệt nhau, nhưng Dương Công Anh và Phan Đình Hiệp (Hoàng Hiệp) gặp nhau ở một điểm chung rất lớn: Niềm đam mê đối với công việc bình luận bóng đá “phủi”.
lên đầu trang