Chết hàng loạt
13/11/17 11:12
LDNA+ Đó là thực tế đã xảy ra tại các điểm tái định cư (TĐC) thuỷ điện Hủa Na. Hàng ngàn con gia cầm, lợn, bò giống thuộc chính sách hỗ trợ cho đồng bào để ổn định cuộc sống đã bị chết hàng loạt. Nguyên nhân theo người dân...
lên đầu trang