Tăng cường dân chủ cơ sở
15/10/18 15:57
LDNA+ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trường học là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, hóa giải gút mắc trong quan hệ lao động. Với ý nghĩa quan trọng đó,...
Hoàng Yến - Hà An Công đoàn
lên đầu trang