Tạo môi trường sạch khói thuốc
26/11/18 11:07
LDNA+ Trước những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá gắn với xây dựng môi trường làm việc...
Hoàng Yến Công đoàn
lên đầu trang