Tạm dừng việc sử dụng tài sản công đối ứng cho dự án xây dựng cầu Hiếu 2
13/07/18 16:41
LDNA+ Cầu Hiếu 2 (bắc qua sông Hiếu đoạn qua thị xã Thái Hòa), xây dựng theo hình thức Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), giữa UBND thị xã Thái Hòa và Công ty CP tập đoàn Cienco4 (Cienco4) đã chính thức thông xe đưa vào...
lên đầu trang