Cách kiểm tra tiền điện hàng tháng để tránh thiệt thòi
03/05/19 11:10
Người sử dụng điện cần lưu ý để kiểm tra nhân viên điện lực có tính đúng số tiền điện mà mình phải trả hàng tháng, tránh thiệt thòi.
lên đầu trang