Xóa nạn “mù chửi”
13/09/18 10:41
LDNA+ Nói cho vuông: Chửi một cách mù quáng được gọi là “Mù chửi”. Nạn “mù chửi” cũng cần phải được thanh toán như nạn mù chữ!
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang