Miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở
04/03/19 09:38
Đó là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) vừa qua.
lên đầu trang