Giải bài toán nợ đọng XDCB
05/10/18 16:30
LDNA+ Rất nhiều dự án, công trình xây dựng trên địa bàn từ cấp xã cho đến cấp tỉnh làm chủ đầu tư mặc dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng cho đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán hết cho nhà thầu. Chính việc nợ đọng...
Tiến Đông Thời sự
lên đầu trang