NGHĨ TỪ NGÔI NHÀ SÀN CỦA BÁC HỒ…
18/05/18 09:25
LDNA+ Một tuần trước, ngày 11/5/2018, triển lãm và hội thảo “ 60 năm nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” đã được tổ chức tại Hà Nội. Nhà sàn Bác Hồ đã là một di sản vô giá trong rất nhiều di sản mà Bác để lại cho chúng...
Nguyễn Thị Hồng Sâm Mỗi tuần một chuyện
lên đầu trang