Những nhà “thương thuyết” của người lao động
27/07/18 17:07
LDNA+ Làm việc ở những cơ quan, đơn vị hay doanh nghiệp trong điều kiện khác nhau nhưng những nhà “thương thuyết” - cán bộ CĐCS “gặp” nhau ở cái tâm, uy tín và sự khéo léo để có những đề xuất hợp lý mong doanh nghiệp chăm...
Hoàng Yến Công đoàn
lên đầu trang