Nhà thầu “chạy”, chủ đầu tư chịu
10/08/18 16:00
LDNA+ Theo quy định, các công trình xây dựng cơ bản sau khi hoàn thành phải thực hiện công tác quyết toán, nhằm kiểm soát thanh toán, xác định số nợ công phải trả… Thế nhưng trên địa bàn toàn tỉnh có những dự án hoàn thành...
Tiến Đông Thời sự
lên đầu trang