Tiếng hát át tiếng... la?
11/10/18 10:13
LDNA+ Nói cho vuông: Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm lúc này là không sai, nhưng chưa đúng, vì tiếng hát chưa át được tiếng… la!
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang