Ruộng mình bỗng “chui” vào sổ đỏ người khác
05/07/19 08:00
LDNA+ 20 hộ dân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cho doanh nghiệp thuê đất ruộng để nuôi ba ba. Gần 10 năm sau, những mảnh ruộng này đã “nằm gọn” trong bìa đỏ của doanh nghiệp thuê đất. Bức xúc, các hộ dân đã nhiều lần tìm...
Cao Sơn Thời sự
lên đầu trang