Không thể dùng ‘phí chia tay’ 5 USD đổi nụ cười cán bộ
15/06/19 05:42
Nhiều người ra nước ngoài vì hoàn cảnh khó khăn, bán sức lao động nuôi gia đình, chữa bệnh hiểm nghèo… Tại sao bắt họ đóng “phí chia tay”?
“Phí chia tay” là phí tận thu đó thưa ông Hưng
13/06/19 14:42
LDNA+ Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đề xuất thêm quy định vào Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam “phí chia tay” với công dân khi xuất cảnh từ 3 -5 USD.
lên đầu trang