Nhận diện đúng, sai để hành động vì quê hương, đất nước
17/06/18 22:12
Cần giúp nhân dân hiểu và nhận diện chính xác những người không tốt, để cùng nhau đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng nhằm xây dựng quê hương, đất nước chúng ta luôn bình an, thân thiện và phát triển.
Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương
21/08/17 15:34
LDNA+ Với ý tưởng đưa các loại đặc sản Nghệ - Tĩnh đến tận tay, về tận bàn cho người tiêu dùng, nhóm sinh viên Trường Đại học Vinh đã biến dự án khởi nghiệp trên 98 trang giấy thành hiện thực với “Siêu thị đặc sản Nghệ Tĩnh”...
“Lòng quê  ngàn dặm ngoái  đầu...”
20/02/17 14:52
LDNA+ Với hầu hết chúng ta, bắt đầu nhận biết về phong cảnh quê hương từ trong ra: nhà mình, ngõ mình, rồi lan ra làng xã.
Vương Trọng Tình Nghệ
lên đầu trang