Đề nghị bãi bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu
13/08/19 16:34
Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bãi bỏ ngay 6 loại quỹ ngoài ngân sách, trong đó có quỹ bảo trì đường bộ; xác định rõ lộ trình bãi bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu.
lên đầu trang