Lại một vụ “rút ruột”  rừng phòng hộ
20/06/19 09:14
LDNA+ Sau vụ dựng hồ sơ giả, rút ruột gần 5 tỉ đồng ở Ban quản lí rừng phòng hộ (BQLRPH) Yên Thành, chúng tôi vừa phát hiện đủ “chiêu” rút hàng tỉ đồng diễn ra tại BQLRPH Anh Sơn trong nhiều năm qua.
Nhóm phóng viên Thời sự
lên đầu trang