7 hộ dân bị “bỏ quên” trong góc sân đền Cuông?
11/10/18 15:54
LDNA+ Dự án xây dựng sân lễ hội và bãi đậu xe đền Cuông được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư từ tháng 10/2010, đến năm 2011 thì khởi công, nhưng được thời gian ngắn rồi dừng lại. Chỉ khổ 7 hộ dân nằm trong góc sân thì...
Tiến Đông Thời sự
lên đầu trang