Xây dựng môi trường làm việc thân thiện
27/04/18 08:15
LDNA+ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được đánh giá là cơ sở đào tạo chất lượng, uy tín của khu vực Bắc Trung Bộ. Nơi đây cũng được ghi nhận có môi trường làm việc ổn định, đoàn kết, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên,...
lên đầu trang