Đầu tư không hiệu quả, nhà lưới bỏ hoang
12/01/18 10:34
LDNA+ Người dân 2 xóm Kim Trung và Kim Bình (xã Nghi Ân) được UBND thành phố Vinh hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới sản xuất rau an toàn. Sau 4 năm, hiệu quả thì chưa thấy đâu nhưng một “đống tiền” đang nằm xiêu vẹo,...
lên đầu trang