“Ra giá”... tách thửa
21/09/18 08:34
LDNA+ Báo Lao động Nghệ An số 1085 ra ngày 6/9/2018 đăng bài “Yên Thành: Bất thường ở Mã Thành”, phản ánh những bức xúc của người dân Mã Thành khi đi làm thủ tục cấp bìa đỏ phải đóng 2 triệu đồng; đấu giá đất thì gia đình...
Tiến Đông Thời sự
lên đầu trang