“Mỗi công đoàn cơ sở -  một lợi ích  đoàn viên”
11/05/18 10:04
LDNA+ Đó là thông điệp của các cấp công đoàn trong “Tháng Công nhân” - tháng tôn vinh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động bằng những hoạt động thiết thực.
Hoàng Yến Công đoàn
lên đầu trang