Một góc nhìn khác về thương lái Trung Quốc
06/06/18 14:04
Thương lái Trung Quốc hiểu rất rõ thị trường mà họ đang hướng đến, thậm chí còn hiểu hơn những gì mà người Việt Nam biết về sản phẩm của mình.
lên đầu trang