“Đúng quy định pháp luật”
05/10/18 14:03
LDNA+ Từ ngày 1/1/2017, các khoản thu học phí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật phí và lệ phí mà chuyển sang cơ chế giá theo quy định của pháp luật về giá. Vì vậy, các trường phổ thông công lập khi thu tiền học phí...
Hà An Thời sự
lên đầu trang