Tiền lương và nhiều khoản thu nhập của công chức, viên chức tăng mạnh
12/06/19 08:29
Không chỉ tăng lương, từ 1/7 tới nhiều khoản thu nhập, phụ cấp của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh.
lên đầu trang