Phượng râu tay trắng thành trùm gỗ lậu, mua 2 ô tô tiền tỷ nhưng thói quen lạ đời
03/05/18 07:57
Thưở hàn vi, do không có nghề nghiệp nên Phượng "râu" xin đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau đó, Phượng mua được 1 con trâu đi làm gỗ, chủ yếu là gỗ tạp quanh vùng.
lên đầu trang