Diễn Châu: Siết chặt... “con nợ”
10/09/19 15:38
LDNA+ Xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực tiêu tốn khá nhiều ngân sách của các địa phương. Tuy nhiên, cũng từ lĩnh vực này mà khiến nhiều địa phương, nhất là cấp xã, thị trấn trở thành những … “con nợ” dai dẳng...
Vì sao Đà Nẵng chi không hết vốn xây dựng cơ bản năm 2018?
05/12/18 14:46
Ước chi xây dựng cơ bản của Đà Nẵng năm 2018 chỉ đạt 5.945 tỉ đồng/7.857,481 tỉ đồng (không tính nguồn dự phòng chưa phân bổ cho các dự án là 450 tỉ đồng), bằng 76% kế hoạch giao. Vì sao?
Giải bài toán nợ đọng XDCB
05/10/18 16:30
LDNA+ Rất nhiều dự án, công trình xây dựng trên địa bàn từ cấp xã cho đến cấp tỉnh làm chủ đầu tư mặc dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng cho đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán hết cho nhà thầu. Chính việc nợ đọng...
Tiến Đông Thời sự
lên đầu trang