Đã xử lý vẫn cứ phá
14/01/18 09:36
LDNA+ Nhiều tháng nay, một diện tích rừng tự nhiên ở xã Tân Sơn - huyện Quỳnh Lưu đã bị chặt đốt. Mặc dù chính quyền địa phương đã xử lý nhưng việc phá rừng ở đây vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cao Sơn Thời sự
lên đầu trang