Cần nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động
LDNA+ Những năm gần đây, các cấp công đoàn luôn quan tâm, có nhiều biện pháp, chủ động tham gia với người sử dụng lao động đưa bữa ăn ca vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp “thờ ơ”, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.
  • Công ty TNHH Prex Vinh
    LDNA+ Ngoài những ngày nghỉ việc riêng theo quy định, người lao động còn được nghỉ việc riêng trong những trường hợp sau: Giỗ đầu bố, mẹ công nhân tại huyện Đô Lương được nghỉ 1/2 ngày, địa bàn huyện khác nghỉ 1 ngày; Người lao động làm đủ từ 12 tháng trở lên trong 1 năm sẽ được nghỉ 14 ngày phép  hưởng 100% lương; Căn cứ vào bậc nghề để chi trả thêm phụ cấp từ 50.000 - 500.000 đồng.
  • Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể  của doanh nghiệp
    Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2012 dành nguyên mục 3, từ Điều 73 đến Điều 82 để quy định về thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Đây là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động (TTLĐ) và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Chính vì vậy, TƯLĐTT có những tác dụng rất lớn trong quan hệ lao động.
    Pháp luật3 năm trước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO