Cách mạng tháng Tám - Cuộc cách mạng điển hình và mẫu mực

16/08/18 15:59
LDNA+
Khẳng định Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam là một cuộc cách mạng điển hình - một cuộc cách mạng mẫu mực không chỉ để ngợi ca để tôn vinh, mà quan trọng hơn là để từ đó rút ra những bài học cho ngày hôm nay, cho giai đoạn cách mạng mới. Chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, một cuộc cách mạng không hề đơn giản và dễ dàng hơn so với cuộc cách mạng giành chính quyền tháng Tám 1945.
Lịch sử nhân loại ghi nhận 3 cuộc cách mạng điển hình. Đó là Cách mạng tư sản Pháp 1789, Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và Cách mạng tháng Tám 1945.
- Cách mạng tư sản Pháp 1789 mang tính điển hình bởi nó là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất so với các cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở châu Âu cả trước và sau đó. Đây cũng là cuộc cách mạng tư sản đã đưa ra tư tưởng: tự do - bình đẳng - bác ái để xóa bỏ hoàn toàn những tư tưởng đã thống trị thế giới suốt thời trung cổ.
- Cách mạng tháng Mười Nga - 1917 là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo giành được thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một giai cấp bị trị đã giành được chính quyền về tay mình. Cách mạng tháng Mười Nga mở ra một thời đại mới - thời đại giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
- Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng điển hình mở đầu cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giải phóng tất cả mọi dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Cách mạng tháng Tám 1945 là cuộc cách mạng đầu tiên giành thắng lợi ở một nước thuộc địa nửa phong kiến mở đầu cho cao trào giải phóng trong thế giới thuộc địa tạo nên một trong 3 dòng thác cách mạng thế giới của thời đại mới.
Việt Nam ta có quyền tự hào với đóng góp lịch sử ấy của lịch sử nhân loại. Việt Nam là ngọn cờ cổ vũ toàn thể nhân loại, các dân tộc bị áp bức đứng lên giành quyền độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.
Cách mạng tháng Tám 1945 không chỉ có ý nghĩa lịch sử dân tộc mà còn có ý nghĩa thời đại, một thời đại mới được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga.
Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam không chỉ là cuộc cách mạng điển hình mà còn là cuộc cách mạng mẫu mực về nhiều phương diện.
- Thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 trước hết bắt nguồn từ tư tưởng - từ tinh thần: đem sức ta mà giải phóng cho ta. Tư tưởng, tinh thần này đã vượt qua những hạn chế của thế hệ các nhà yêu nước trước đó, đã tự cởi trói với những ràng buộc của quan niệm về sự phụ thuộc của cách mạng ở các nước thuộc địa vào cách mạng ở chính quốc.
- Thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 là mẫu mực của tư tưởng: huy động và phát huy tối đa sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Đem sức ta mà giải phóng cho ta không đồng nghĩa với tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Trước hết phải huy động và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, cùng với đó nâng sức mạnh ấy lên gấp nhiều lần bằng việc kết hợp với sức mạnh của thời đại.

Đoàn người biểu tình ngày 19/8/1945 trước cửa Phủ Khâm Sai, Hà Nội (ảnh: Tư liệu)

- Cách mạng tháng Tám 1945 là một mẫu mực về đoán định thời cơ, chủ động tạo thời cơ đón thời cơ, quyết đoán chọn và tận dụng thời cơ. Ngay từ năm 1940 - 1941 khi chủ nghĩa phát xít đang làm mưa làm gió cả trên 2 lục địa Á - Âu, khi Liên Xô đang phải chống đỡ với những đòn tấn công hung dữ của phát xít Hít Le, Bộ chỉ huy tối cao của cách mạng Việt Nam đã nhận định rằng: trước sau trục phát xít cũng sẽ bị bẻ gãy, chủ nghĩa phát xít sẽ thất bại, Liên Xô và phe đồng minh sẽ thắng. Và lúc đó chính là thời cơ của cách mạng Việt Nam. Đoán định thời cơ như vậy là cực kỳ sáng suốt. Từ đoán định như thế, cách mạng Việt Nam chủ động và khẩn trương chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và lực lượng để đón thời cơ. Ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) Thường vụ Trung ương Đảng ta đã có chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Bản chỉ thị lịch sử này đã thực sự như một hiệu lệnh để mọi địa phương tự quyết định lúc nào có thể và cần “khởi sự”. Đây cũng là phương thuốc điều trị bệnh “đẻ non” đồng thời là phương thuốc phòng bệnh để tuột thời cơ. Khi thời cơ đến thì “dẫu có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập”. Tinh thần đó đưa đến thắng lợi mau lẹ của Cách mạng tháng Tám 1945. Nước Việt Nam đã có chủ để đón quân Đồng Minh vào giải giáp quân Nhật. Ông chủ đó chính là nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Cách mạng tháng Tám 1945 là một mẫu mực về vai trò của đội tiên phong của Đảng cách mạng chân chính và sự lãnh đạo của Đảng cách mạng của đội tiên phong.
Đội tiên phong - Đảng lãnh đạo có đường lối đúng đắn, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết, sẵn sàng hy sinh để thực hiện đường lối đúng đắn đã xác định.
Cho đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 toàn Đảng ta lúc đó chỉ mới có trên dưới 5.000 đảng viên và không phải ở đâu cũng đã có tổ chức Đảng. Nhưng ở đâu có tổ chức Đảng ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Ở đâu có đảng viên ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Ở đâu có tổ chức cách mạng của Đảng ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Trước khi giành được chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác, tổ chức Đảng chưa được khôi phục. Nhưng những đảng viên của Đảng, thông qua tổ chức Mặt trận Việt Minh đã đóng vai trò lãnh đạo, tổ chức và phát động quần chúng vùng dậy giành chính quyền. Đó là minh chứng lịch sử để lại cho chúng ta nhiều điều cần suy ngẫm về nhiệm vụ xây dựng Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay.
Khẳng định Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam là một cuộc cách mạng điển hình - một cuộc cách mạng mẫu mực không chỉ để ngợi ca để tôn vinh, mà quan trọng hơn là để từ đó rút ra những bài học cho ngày hôm nay, cho giai đoạn cách mạng mới. Chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, một cuộc cách mạng không hề đơn giản và dễ dàng hơn so với cuộc cách mạng giành chính quyền tháng Tám 1945.
Thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những bài học từ Cách mạng tháng Tám 1945 là điều cần và phải thực hiện để có thể thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa có dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trương Công Anh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang