Cách mạng XHCN tháng Mười Nga và Cách mạng Việt Nam

02/11/17 15:48
LDNA+
Năm 2017 này, nhân dân ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ XX: Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại thành công.
Ý nghĩa lịch sử mang tầm thời đại của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga là nó mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại: Thời đại giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, một công cuộc giải phóng đầy đủ nhất và triệt để nhất. Tư tưởng giải phóng đó đã đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường đi tới tương lai của toàn thế giới.
 
Bài học vô giá
Dưới ánh sáng của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga và tư tưởng của Lê nin về vấn đề dân tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường giải phóng cho Tổ quốc Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam. Con đường duy nhất đúng đắn ấy đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối của công cuộc giải phóng dân tộc và đất nước Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Công cuộc giải phóng cứu nước, cứu dân mà biết bao thế hệ người Việt Nam dấn thân tìm kiếm đã được ánh sáng của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga soi sáng - một thời đại mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam: Thời đại Cách mạng giải phóng dân tộc được đặt vào quỹ đạo của cách mạng thế giới, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Việt Nam do đó là sự tiếp nối hợp xu thế thời đại của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Lãnh tụ V.I. Lênin - người lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Mười Nga (Ảnh tư liệu)

Cách mạng XHCN tháng Mười Nga thắng lợi để lại cho phong trào cách mạng thế giới trong đó có cách mạng Việt Nam những bài học vô giá về khoa học và nghệ thuật giành chính quyền và giữ chính quyền. Một trong những bài học vô giá đó là bài học về xây dựng Đảng cách mạng chân chính, Đảng kiểu mới của Lê nin.
Cách mạng Việt Nam đã học hỏi thấu đáo và đặc biệt là đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo những bài học của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vào điều kiện lịch sử và hoàn cảnh xã hội của Việt Nam để giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945, và sau đó là đánh thắng hai đế quốc to để bảo vệ chính quyền. Nước Việt Nam - Dân chủ - Cộng hòa ra đời sau Cách mạng tháng Tám 1945 sau 30 năm - trải qua 2 cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ đất nước đã bảo vệ trọn vẹn nền độc lập, bảo vệ trọn vẹn một dải non sông của Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập - dân chủ, đã đang đổi mới để đi tới giàu mạnh.
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, mang tầm vóc thời đại của cách mạng Việt Nam được khởi đầu từ Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại, được sự cổ vũ, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, nhà nước và nhân dân Liên Xô, của tình đoàn kết quốc tế, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công ơn của cách mạng XHCN tháng Mười Nga - của Lê nin vĩ đại.
Chính quyền Xô Viết - Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) là thành quả trực tiếp có ý nghĩa lịch sử thời đại của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. Hơn 80 năm tồn tại, Liên Xô đã làm nên 2 kỳ công cho nhân loại: Một: Biến nước Nga tiểu tư bản - lạc hậu thành một Liên Xô hùng cường đóng vai trò là thành trì của cách mạng thế giới. Hai: Là một trụ cột của phe Đồng Minh đóng góp phần quyết định đánh bại chủ nghĩa phát xít cứu nhân loại khỏi họa phát xít. Hai kỳ công đó mãi mãi ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử thế giới hiện đại, mãi mãi tồn tại trong tâm khảm của nhân loại cần lao, tiến bộ. Đó là thực tế lịch sử mà không một thế lực nào có thể phủ nhận. Kể cả đến bây giờ khi Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết đã tan rã, chính quyền Xô Viết đã không còn tồn tại.
 
Bài học đắt giá
Nếu như cách mạng XHCN tháng Mười Nga để lại những bài học vô giá về thắng lợi, thì sự tan rã của Liên Xô cũng để lại cho những người cách mạng trên toàn thế giới trong đó có cách mạng Việt Nam những bài học đắt giá, những bài học đau đớn.
Nếu bài học về xây dựng Đảng kiểu mới - Đảng của Lê nin là bài học lớn nhất, quý báu nhất của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga thì sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết lại đem đến cho chúng ta bài học cực kỳ hệ trọng: Xây dựng Đảng kiểu mới cầm quyền. Thấu hiểu điều mà Lê nin đã khẳng định: Không ai đánh bại được người cộng sản nếu như người cộng sản không tự đánh bại mình, để nói rằng: Cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản Liên Xô, nhà nước Xô Viết đã bị phản bội từ những người đứng đầu dẫn tới Đảng, nhà nước Xô Viết tự đánh bại mình. Cách mạng XHCN tháng Mười Nga đã bị phản bội ngay từ “hạt nhân lãnh đạo” của Đảng cầm quyền.
Cách mạng Việt Nam trước đây đã học hỏi và vận dụng đúng đắn sáng tạo những bài học vô giá của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga để giành thắng lợi, thì ngày nay càng rất cần, rất cấp thiết phải chăm lo một cách căn bản và toàn diện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng - với tư cách một Đảng cầm quyền để bảo vệ và phát huy những thành quả lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã làm cho đất nước đổi thay, làm cho chế độ và nhà nước ta được củng cố. Điều đó chứng tỏ Đảng ta đã giữ vững bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, đã có thêm tri thức mới, năng lực mới để đảm nhận trọng trách của một Đảng cầm quyền. Thực tế này đem lại niềm tin cho nhân dân vào Đảng, cũng là một thực tế không thể phủ nhận. Tuy vậy, rất đau lòng và đầy lo lắng khi trong Đảng ta đã mang bệnh suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên - kể cả một số cán bộ cấp cao. Đáng quan tâm hơn là căn bệnh này đã được Đảng ta phát hiện từ khá sớm, nhưng xem ra việc chữa trị chưa thật hiệu quả. Bệnh không thuyên giảm mà có vẻ như đang nặng hơn, mặc dầu Đảng ở cấp cao nhất đã không ít lần có nghị quyết chuyên đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Hai thực tế hiển nhiên, cùng tồn tại đó của Đảng ta đem đến cho cách mạng Việt Nam một nhận thức biện chứng. Rằng: Đảng ta đang có những điều kiện chính trị tiên quyết - điều kiện Đảng cầm quyền để tổ chức thực hiện và lãnh đạo thắng lợi đi tới mục tiêu lý tưởng của mình, ước nguyện của dân tộc. Rằng cùng với đó, khi Đảng đã là Đảng cầm quyền, Đảng đứng trước thách thức của căn bệnh quyền lực, dẫn đến những suy thoái từ trong nội bộ, căn bệnh dẫn đến kết cục đau đớn: Mình tự đánh bại mình.
Xây dựng Đảng kiểu mới cầm quyền do vậy phải được xem xét (cả về lý luận và thực tiễn) đồng thời cả trên hai phương diện. Một: Từng bước, thường xuyên nâng cao trách nhiệm, năng lực cầm quyền, năng lực cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới chế độ mới, xây dựng văn hóa mới, văn minh mới từ thực tiễn đất nước phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử nhân loại. Hai: Từng bước, thường xuyên tăng cường củng cố, nâng cao phẩm chất cách mạng của Đảng kiểu mới, nâng cao năng lực tự đề kháng của Đảng, của mọi cán bộ, đảng viên để tự chiến thắng mình, để phòng và chống căn bệnh quyền lực, bệnh suy thoái trong nội bộ Đảng.
Cách mạng Việt Nam sẽ đi đến đích thắng lợi cuối cùng khi Đảng ta thực sự là Đảng kiểu mới - cầm quyền trên cả hai phương diện đó.
Trương Công Anh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang