Đã và luôn “đi đầu dậy trước”

14/09/18 15:19
LDNA+
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Chỉ sau đó 3 tháng, một cao trào cách mạng đã nổ ra trên cả 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Mở đầu cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc biểu tình của công nhân Trường Thi - Bến Thủy và nông dân ở các vùng phụ cận TP. Vinh.

Cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sự kiện lịch sử này chứng tỏ và khẳng định mấy điều sau đây:

Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng duy nhất đúng đắn đã giải đáp được đòi hỏi của toàn dân tộc Việt Nam, của lịch sử dân tộc, đã chấm dứt giai đoạn khủng hoảng về đường lối giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân.
Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được cả dân tộc thừa nhận là ngọn cờ lãnh đạo. Vai trò, địa vị lãnh đạo của Đảng ta được lịch sử giao phó, được nhân dân tin cậy.
Giai cấp công nhân Việt Nam, dù còn rất non trẻ đã bước lên vũ đài chính trị với tư cách là giai cấp lãnh đạo giai cấp tiên phong của cách mạng Việt Nam.
Sức mạnh của toàn dân tộc đã được huy động, được tổ chức với nòng cốt là liên minh công - nông. Giai cấp nông dân đã thực sự là đội quân chủ lực của cách mạng. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được nâng tầm thời đại bởi sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế.
Đó là những thực tế lịch sử, trở thành những bài học lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Cao trào cách mạng 1930-1931 diễn ra với quy mô rộng lớn trên toàn quốc: Với nhiều cuộc đấu tranh, huy động lực lượng đông đảo công nhân lao động ở Vinh - Trường Thi - Bến Thủy, lực lượng hùng hậu nông dân ở khắp 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh; với sự xuất hiện của hình thức chính quyền mới ở một số làng xã: hình thức Xô Viết ở Nghệ An - Hà Tĩnh lịch sử ghi nhận Xô Viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931.
Nghệ Tĩnh đi đầu, dậy trước, Nghệ Tĩnh là đỉnh cao trong cao trào cách mạng 1930-1931. Đó là sự thật lịch sử và cũng là bài học lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh phải vận dụng sáng tạo để kế thừa và phát huy trong thời kỳ mới đưa 2 tỉnh trở thành những tỉnh mạnh.
Bài học lịch sử này có được qua Xô Viết Nghệ Tĩnh nhờ 3 yếu tố sau đây:
- Nghệ An - Hà Tĩnh là 2 tỉnh mà các phong trào yêu nước, chống xâm lược Pháp, chống ách đô hộ của thực dân Pháp được nuôi dưỡng, lưu truyền, lưu giữ bền bỉ suốt cho đến ngày Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Phong trào Cần Vương, tiếp nối Duy Tân, Đông Du..., Nghệ An - Hà Tĩnh là 2 địa phương có phong trào mạnh nhất, liên tục nhất. Tinh thần yêu nước của nhân dân 2 tỉnh luôn là ngọn lửa không bao giờ tắt dẫu phong trào có khi lên, khi xuống, dẫu bị thực dân Pháp đàn áp dã man.
- Vinh - Trường Thi - Bến Thủy với vị trí là trung tâm của cả Nghệ An và Hà Tĩnh cho đến những năm đầu của thế kỷ XX đã dần hình thành và trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của vùng Bắc Trung Bộ. Ở đây, hình thành đội ngũ công nhân, trong đó một bộ phận thuộc giai cấp công nhân (hay vô sản) hiện đại. Đội ngũ giai cấp công nhân Vinh - Trường Thi - Bến Thủy lại có quan hệ rất gần gũi với đông đảo giai cấp nông dân ở các làng xã lân cận nơi họ xuất thân. Bởi vậy giai cấp công nhân Vinh - Trường Thi - Bến Thủy sớm trở thành giai cấp tự giác và có điều kiện thuận lợi để thiết lập khối liên minh công nông.
- Vinh - Trường Thi - Bến Thủy là trung tâm văn hóa - giáo dục của vùng Bắc Trung Bộ, nơi tập trung một lực lượng đáng kể những trí thức yêu nước. Chính họ là những người yêu nước sớm tiếp nhận lý luận cách mạng của thời đại. Từ họ và qua họ lý luận cách mạng tiên phong được truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ đó phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở Nghệ - Tĩnh mang tính tự giác và tính tổ chức cao.
Hội đủ 3 yếu tố trên, Nghệ Tĩnh có truyền thống yêu nước và cách mạng, có lực lượng quần chúng hùng hậu, có lý luận cách mạng tiên phong soi sáng và dẫn đường công - nông Nghệ Tĩnh đã làm nên lịch sử đã tạo nên bài học lịch sử trong cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kỷ niệm 88 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh là dịp để thêm một lần nữa chúng ta thấm thía bài học mà cha ông ta để lại, vận dụng sáng tạo bài học này để thực hiện thành công nhiệm vụ lịch sử sớm đưa Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành địa phương có dân giàu - tỉnh mạnh, dân chủ - công bằng - văn minh. Học và vận dụng bài học này chính là ở mấy điều sau đây:
- Kế thừa và phát huy lên trình độ mới, cao hơn truyền thống yêu nước, yêu quê hương lấy đó làm nguồn sức mạnh để 2 tỉnh vượt qua mọi trở ngại, mọi thách thức.
- Chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân - lao động cả về số lượng và chất lượng. Nâng cao trình độ giác ngộ, tính tự giác, tính tổ chức và trình độ nghề nghiệp cho công nhân lao động. Tăng cường củng cố liên minh công - nông trong điều kiện mới (ở đây là liên minh - liên kết về kinh tế) làm nòng cốt cho khối đại đoàn kết toàn dân ở Nghệ Tĩnh.
- Tiếp nhận và làm chủ sớm, nhanh nhất các thành tựu của tri thức nhân loại để đổi mới tư duy, đổi mới hành động trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước.
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Nghệ An - Hà Tĩnh. Lịch sử cũng đã và đang giao phó cho Nghệ Tĩnh những nhiệm vụ và mục tiêu mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ Tĩnh, đủ bản lĩnh, đủ tri thức, đủ niềm tin để tiếp tục đi đầu dậy trước.
Trương Công Anh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang