Thanh tra biệt phủ ở Yên Bái - Vẫn chưa thuyết phục

26/10/17 15:12
LDNA+
Nói cho vuông: Vụ thanh tra biệt phủ ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục.
Theo đó, việc bà Huệ chuyển đổi mục đích sử dụng hàng chục nghìn m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở, để chuyển nhượng lại cho các hộ dân là hành vi buôn đất, nói cho nó sang trọng là “kinh doanh bất động sản”. Mà đúng hơn là hành vi trục lợi.
Nếu ông Phạm Sỹ Quý không là người đứng đầu Sở TN&MT, và trên nữa là chị ông Quý - bà Phạm Thị Thanh Trà đứng đầu tỉnh Yên Bái, liệu vợ ông Quý - bà Hoàng Thị Huệ có làm được việc đó không.
Hàng chục nghìn m2 từ đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi sang đất ở, thì số tiền chênh lệch mà bà Huệ và ông Quý thu được là bao nhiêu? Chỉ cần so sánh giá của một m2 đất trồng cây và một m2 đất ở đô thị, thì sẽ bi