Tiền của dân được tiêu như thế nào?

05/04/18 15:12
LDNA+
Qua 10 năm nằm trong các quốc gia được khảo sát xếp hạng minh bạch ngân sách toàn cầu, Việt Nam đã đạt tiến bộ về công khai ngân sách.
Đọc tin này, bạn chớ vội mừng, vì chỉ số công khai ngân sách của nước ta chỉ tăng nhẹ từ 3/100 điểm năm 2006 lên 18/100 năm 2016 và năm 2017 đạt 15/100 điểm, thuộc vào nhóm nước ít công khai nhất. Ở địa phương, ngân sách tỉnh cũng có tình trạng tương tự. Điều này khiến cho người dân - những người đóng thuế tạo nên NSNN - hầu như không biết tiền của mình đã được và sẽ được tiêu như thế nào.
 
Sắc màu ngân sách
Nếu nhìn vào bản đồ công khai ngân sách tỉnh POBI 2017, có thể thấy màu đỏ - màu của nhóm các tỉnh có điểm số rất thấp (từ 0 - dưới 25 điểm) chiếm chủ