THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Đời sống & Lao động | 08:53 29/04/2020

Tên bên mời thầu: Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An
Địa chỉ: 06, Lê Mao, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238-3831258
Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị âm thanh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ
An nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Gồm: thiết bị trung tâm hội nghị, bàn gọi chủ tịch, bàn gọi đại biểu, cáp nối.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2020.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2020 đến
trước 11 giờ 30 ngày 11 tháng 5 năm 2020.
5. Địa điểm phát hành HSYC: Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An
Địa chỉ: 06, Lê Mao, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238-3831258
6. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 11 giờ 30, ngày 11 tháng 5 năm 2020.
7. Thời điểm mở thầu: Vào lúc 15 giờ 00, ngày 11 tháng 5 năm 2020.
                                                                Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 4 năm 2020
                                                                    Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
                                                                                           GIÁM ĐỐC
                                                                                 Nguyễn Ngọc Thanh

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO