Thủ tục lập dự toán và quyết toán của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nhà nước

Công đoàn | 16:19 03/05/2018

LDNA+ Căn cứ vào các quy định của Thông tư 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân lập dự toán và quyết toán.

Hỏi:
Tôi làm kế toán tại một đơn vị nhà nước. Vừa rồi Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan tôi có lập dự toán hoạt động năm 2018 và đề nghị được bố trí kinh phí hoạt động theo dự toán. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục lập dự toán và quyết toán của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan được quy định như thế nào, nguồn chi trả lấy từ đâu?
Phạm Thị Nhung, kế toán
Trả lời:
Thông tư 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính đã quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hoạt động Ban Thanh tra nhân dân. Cụ thể:
Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước:
a) Lập, chấp hành dự toán:
Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động, gửi bộ phận quản lý tài chính để tổng hợp trong dự toán chi của cơ quan, đơn vị, trình cấp có thẩm quyền quyết định, cụ thể:
- Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, doanh nghiệp nhà nước: Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị sự nghiệp hoặc kế hoạch thu chi tài chính của doanh nghiệp, trình Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp phê duyệt làm căn cứ thực hiện.
b) Quyết toán:
- Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng với bộ phận quản lý tài chính của đơn vị mình để tổng hợp chung trong quyết toán thu, chi hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.
- Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được hạch toán và quyết toán vào chi phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.
Vậy bạn căn cứ vào các quy định nêu trên để hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân lập dự toán và quyết toán theo đúng quy định.
___________________________________________________
 
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Ban Chính sách Oháp luật
Số 71A - Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh
ĐT: 0919. 742.006 - 02383.843793
Email: tuvanphapluatcdna@gmail.com

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO