Thạch Quỳ  ông đồ gàn xứ Nghệ
27/02/19 09:58
LDNA+
Mấy hôm đi chơi khu 4, tới Vinh vào buổi trưa nắng gắt, mấy anh em tìm chỗ nào mát mẻ nghỉ ăn trưa, nhác thấy khách sạn 3 sao có tên Thượng Hải, bình thường chẳng dám sờ vào mấy khách sạn lắm sao này đâu nhưng thấy cái tên hơi lạ, nói thật là ngứa mắt, nên rủ nhau kéo vào, xem thử chủ khách sạn có phải là ông Tàu không.
Nguyễn Quang Lập
“Nhật nhật tân, hựu nhật tân”
12/02/19 09:50
LDNA+
Sinh thời lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá Phan Bội Châu là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”. Thế nhưng, để trở thành một con người như vậy, Phan Bội Châu một mặt kiên định lập trường yêu nước của mình, mặt khác không ngừng tự trui rèn và đổi mới. Trước sau, Phan vẫn là một người Nghệ nguyên chất, nhưng cũng là một người Nghệ không ngừng duy tân.
Phạm Xuân Cần
lên đầu trang