Bác sĩ Tây học xứ Quảng và nghĩa tình với đất Nghệ
07/01/19 10:14
LDNA+
Trong ký ức của người con gái, bác sĩ Nguyễn Văn Tấn - một “đốc tờ” Tây học đầu tiên của xứ Quảng nhưng gắn bó với xứ Nghệ là một con người rất nặng nghĩa ân tình...
lên đầu trang