TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên suy thoái, vi phạm bị phản ánh

Thời sự | 14:56 16/01/2019

Trong năm 2018, TP.HCM đã xem xét xử lý kỷ luật 97 đảng viên, trong đó khiển trách 56 đảng viên, cảnh cáo 33 đảng viên, cách chức 7 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên, liên quan đến việc thực hiện Quy định 1347 của Ban thường vụ Thành ủy. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết như thế tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 và sơ kết một năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.
 7 đảng viên bị cách chức, một bị khai trừ 
Báo cáo việc thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, ông Hiếu cho biết trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin, đạt hơn 82%.
Qua chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, 97 trường hợp đảng viên đã bị xem xét xử lý kỷ luật. Trong đó, 56 đảng viên bị khiển trách, cảnh cáo 33 đảng viên, cách chức 7 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên.

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên suy thoái, vi phạm bị phản ánh - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Các nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm về chức trách công vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài chính, tài sản công, đầu tư công.

Các trường hợp bị xử lý vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ (cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, thời gian công tác, trình độ lý luận chính trị vào danh sách quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ không nằm trong quy hoạch hoặc đang bị kỉ luật…).

Bên cạnh đó là các vi phạm về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo (không giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo quy định, quá thời hạn nhưng không giải quyết…); vi phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí (nhũng nhiễu khi thi hành công vụ; bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản do nhà nước quản lý không qua đấu thầu hay không thẩm định giá, giá thấp hơn thị trường…).
Cùng với việc xử lý kỷ luật về mặt đảng, phía chính quyền đã xử lý kỷ luật với 142 cán bộ công chức, trong đó khiển trách 63 trường hợp, kéo dài thời gian nâng bậc lương 10 trường hợp, cảnh cáo 40 trường hợp, buộc thôi việc 13 trường hợp. Có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Giảm sát các vấn đề liên quan đến kê khai  tài sản 

Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, trong năm 2018 Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp đã kiểm tra đối với 2.104 tổ chức đảng và 2.515 đảng viên, giám sát đối với 1.819 tổ chức đảng và 2.460 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá; việc thực hiện qui chế làm việc, công tác cán bộ, công tác dân vận; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...
Qua kiểm tra đã yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên chấn chỉnh khắc phục một số hạn chế như: tác phong, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; việc luân chuyển cán bộ chính quyền sang làm công tác đảng, mặt trận, đoàn thể và ngược lại còn ít; công tác quản lý đất đai có lúc chưa chặt chẽ...
Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực mới, quan trọng. Trong đó có việc thành lập đoàn giám sát đối với một số tổ chức đảng về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Việc khai, kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và đảng viên, cán bộ, viên chức thực hiện theo quy định.
Tuy nhiên, ông Hiếu cũng nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa rõ nguồn gốc tài sản, chưa giải trình rõ tăng, giảm nguồn thu nhập tại thời điểm kê khai hoặc có giải trình nhưng chưa hợp lý. Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên; một số ít trường hợp kê khai không trung thực, vi phạm bị xử lý theo quy định của đảng.
Trong năm 2019, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước để kịp thời phát hiện sai phạm, tránh thất thoát tài sản nhà nước.
5 tổ chức đảng bị kỷ luật
Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong năm 2018, TP.HCM đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng.
Về kỷ luật đảng viên, TP.HCM cũng thi hành kỷ luật 412 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 309 đảng viên, cảnh cáo 81 đảng viên, cách chức 15 đảng viên và khai trừ 7 đảng viên.
Theo ông Hiếu, nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; vi phạm các qui định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, qui định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
Theo plo.vn

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO