Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại doanh nghiệp

Công đoàn | 10:40 12/12/2018

LDNA+ Nếu doanh nghiệp xử lý kỷ luật đối với người lao động trong tháng 11/2018 thì doanh nghiệp vẫn áp dụng những quy định tại Điều 30 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có người lao động vi phạm kỷ luật cần phải xử lý trong tháng 11/2018. Vừa qua, tôi được biết Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ. Tôi muốn hỏi, Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định thế nào? Doanh nghiệp tôi nếu xử lý kỷ luật lao động trong tháng 11/2018 muốn áp dụng theo Nghị định 148 có được không?
(nguyenquangdieu90@gmail.com)
 
Trả lời:
Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Theo đó, sửa đổi Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:
1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
2. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau:
a) Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Lao động, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.
b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thành phần tham dự quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
Trường hợp một trong các thành phần quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Lao động không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.
3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động.
5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người dưới 18 tuổi và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”.
Những nội dung được sửa đổi nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018. Vì vậy, nếu doanh nghiệp của bạn xử lý kỷ luật đối với người lao động trong tháng 11/2018 thì doanh nghiệp vẫn áp dụng những quy định tại Điều 30 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.
_____________________
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Ban Chính sách pháp luật
Số 71A - Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh
ĐT: 0919. 742.006 - 02383.843793
Email: tuvanphapluatcdna@gmail.com

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO