Trường Mầm non Bình Chuẩn - huyện Con CuôngPhụ huynh còng lưng “gùi chuẩn”

22/12/17 09:14
LDNA+
Lợi dụng người dân thiếu thông tin, lãnh đạo Trường Mầm non Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) đã “thiết kế” ra nhiều khoản thu không có trong quy định. Không còn cách nào khác, phụ huynh có con em học mầm non ở xã nghèo nhất huyện miền núi này đành phải còng lưng đóng các khoản phí.
Cào bằng, tận thu, không phân biệt đối tượng
Năm học 2014-2015, Trường Mầm non Bình Chuẩn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tưởng rằng với danh hiệu đó, trường sẽ là nơi tạo đi