“Vốn” cũ làm việc mới

Công đoàn | Trương Công Anh | 15:03 14/11/2017

LDNA+ Mươi, mười lăm năm trở lại đây, thực hiện công cuộc đổi mới, loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước ở nước ta, ở tỉnh ta ngày càng nhiều và đang tiếp tục nhiều thêm. Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh, Nghệ An hiện có 9.917 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhà nước chỉ có 32, còn lại là các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Với doanh nghiệp nhà nước, có doanh nghiệp đương nhiên có tổ chức công đoàn. Công nhân lao động làm việc ở đây cũng đương nhiên là đoàn viên công đoàn. Chẳng phải vận động, cũng chẳng phải đầu tư công sức gì mấy cứ có doanh nghiệp (nhà nước) là có công đoàn. Không những vậy, công đoàn còn đương nhiên là một trong 4 tổ chức hợp thành “bố tứ”: Chuyên môn, Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ TP. Vinh làm việc cùng Mobifone Nghệ An, Công ty TNHH Em-tech Việt Nam về việc triển khai chương trình “Vì lợi ích đoàn viên” - Ảnh: Hoàng Yến

Với doanh nghiệp ngoài nhà nước thì không có sự đương nhiên như vậy. Không đương nhiên, nhưng vì lợi ích của đất nước, của chế độ, vì lợi ích của công nhân, lao động và của cả chủ doanh nghiệp, sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và của sự phát triển kinh tế, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhất thiết phải có tổ chức công đoàn. Xây dựng tổ chức công đoàn, xác định nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã và đang là việc mới hôm nay của công đoàn cả nước, cả tỉnh.

Một thực tế là cán bộ ở LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn huyện, công đoàn ngành của tỉnh ta hôm nay đều được sinh ra trong “cái nôi”, được nuôi dưỡng và lớn lên trong “tổ ấm công đoàn” của thời kỳ trước đổi mới: Công đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước. Bởi thế, khi bắt tay vào làm việc mới này không tránh khỏi lạ lẫm, bỡ ngỡ và lúng túng cả trong nhận thức, hiểu biết và hành động. Nói cách khác cán bộ công đoàn hiện thời của tỉnh ta đang thiếu “vốn” khi làm việc mới này.
Về hình thức và tạm thời, cán bộ công đoàn hiện nay là thiếu “vốn”. Nhưng, về thực chất và cơ bản, lâu dài, tổ chức công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn nói riêng cả nước, cũng như tỉnh ta có một nguồn “vốn” rất giàu có, rất phong phú, rất quý từ lịch sử phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam - Nghệ An kể từ ngày thành lập đến nay.
Từ ngày thành lập cho đến Cách mạng tháng Tám 1945 ở nước ta, tại các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền của tư bản Pháp, các tổ chức công đoàn của ta đã được thành lập, đã có nhiều hoạt động, đã đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, cao hơn là đấu tranh để giành độc lập cho đất nước, giành tự do cho nhân dân. Phong trào công nhân và tổ chức công đoàn đã cùng khối liên minh công nông, nền tảng và nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám 1945, thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tổ chức công đoàn trong các hầm mỏ, nhà máy ở vùng tạm chiến (thời kháng chiến chống Pháp) trong các nhà máy, đồn điền (thời kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam) vẫn tồn tại, phát triển và hoạt động vì lợi ích của công nhân lao động, vì lợi ích của đất nước mặc cho kẻ thù kìm kẹp, đàn áp. Phong trào công nhân, tổ chức công đoàn đã đóng góp rất lớn để có Điện Biên chấn động địa cầu, để có đại thắng mùa xuân 1975.
Với tổ chức của mình: Công đoàn, và với các hoạt động từ phong trào công nhân thông qua tổ chức công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam thực sự xứng đáng là giai cấp lãnh đạo, giai cấp tiên phong của cách mạng Việt Nam.
Vì nhiều nguyên nhân khách quan có, chủ quan có, tổ chức công đoàn ở phương diện này, phương diện khác, mức độ này, mức độ khác theo đà “hành chính hóa”, cán bộ công đoàn từ thực chất là cán bộ “công vận” lại dần “công chức hóa”. “Vốn” công vận giàu có, phong phú, và rất quý của thời kỳ trước khi Đảng cầm quyền được “cất” vào bảo tàng, được ghi vào lịch sử... để gọi là “truyền thống” mà rất ít khi được sử dụng cho công tác công đoàn, cho cán bộ công đoàn. Bởi vậy, nên cán bộ công đoàn hiện tại trở nên thiếu vốn khi bắt tay vào việc mới xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước.
Dẫu, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay ở nước ta, đã có nhiều điểm rất khác với tổ chức công đoàn trong các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền của tư bản, thực dân trước đây nhưng “vốn” có từ trước vẫn nguyên giá trị để giải quyết việc mới hôm nay.
Giá trị của “vốn” trước đây, chính là ở mấy điều sau đây:
1. Tổ chức công đoàn phải thực sự là tổ chức của công nhân lao động, vì công nhân lao động, cho công nhân lao động cả về tổ chức và hoạt động.
2. Nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn trước hết và trên hết phải chăm lo, phải bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Lợi ích nói ở đây không chỉ là lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích xã hội, lợi ích chính trị.
3. Về bản chất công đoàn không phải là tổ chức hành chính.
4. Cán bộ công đoàn phải thực sự là “thủ lĩnh” của đoàn viên công đoàn, là cán bộ “công vận”, sống và làm việc trong lòng đoàn viên công đoàn, có sức cảm hóa, tập hợp và hướng dẫn đoàn viên.
Tìm lại, lấy lại, sử dụng lại “vốn” đã có từ trước, bổ sung thêm “vốn” mới từ những thành tựu của cách mạng Việt Nam từ sau đổi mới, từ những điều kiện lịch sử mới của đất nước và thời đại để từ đó mà làm tốt việc mới, để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn ở Nghệ An ta. Giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của phong trào công nhân, của công đoàn Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng cũng chính là có ý nghĩa đó.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO