Xây dựng cơ chế thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng

Đời sống & Lao động | Mai Liễu | 18:07 28/12/2018

LDNA+ Đó là nội dung đối thoại tại Hội thảo do Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học (CEBR) tổ chức ngày 26/12 tại Khách sạn Mường Thanh – Cửa Đông. Hội thảo có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Nghệ An là một trong ba tỉnh của khu vực Bắc Trung bộ được lựa chọn để thực hiện Dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện chương trình giảm phát thải của Việt Nam” do Tổ chức mạng lưới nông nghiệp bền vững và nguồn tài nguyên thiên nhiên Châu Á (ANSAB-Nepal) tài trợ, được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019. Tương Dương là huyện được lựa chọn ưu tiên. Trong năm 2018, Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học (CEBR) đã tổ chức hội thảo tập huấn cho cộng đồng và các bên liên quan tại huyện Tương Dương để xác định các “khoảng trống” về năng lực, thông tin và chính sách để cộng đồng có thể tham gia vào chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho rằng quan trọng nhất là phải xây dựng được cơ chế tài chính cho các bên tham gia chương trình

Tại hội thảo, Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học (CEBR) đã báo cáo kết qủa hội thảo tổ chức tại Tương Dương về xác định các khoảng trống làm hạn chế sự tham gia của cộng đồng (người dân và các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ) vào chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ. Các đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành liên quan đã phát biểu đóng góp rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Đồng thời, các đại biểu đã tiến hành thảo luận nhóm để trao đổi, thống nhất các ý kiến. Các vấn đề thảo luận được đặt ra là cộng đồng và các bên liên quan cần được trang bị những gì để tham gia chương trình giảm phát thải, khi thực hiện chương trình cần những cơ chế gì và xây dựng hệ thống giám sát độc lập như thế nào….

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Lâm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An cho rằng cần phải xây dựng hệ thống giám sát độc lập của chương trình, hệ thống này phải xây dựng được các tiêu chí giám sát cụ thể, được chính quyền chấp thuận. Và quan trọng nhất là phải xây dựng được cơ chế tài chính cho các bên tham gia vào thực hiện chương trình. Ông Lâm cũng nhấn mạnh cần tuyên truyền để cộng đồng nắm rõ về chương trình, xây dựng năng lực tiếp nhận thông tin và đồng hành thực hiện.

Ông Nguyễn Thành Nhâm, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển lâm nghiệp Nghệ An cho rằng, việc thực hiện chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ là một chương trình còn quá mới lạ đối với người dân. Thế nên cần phải xây dựng được cơ chế thực hiện bài bản, sát với tình hình thực tế, cần xác định được “khoảng trống” khi thực hiện chương trình này, “khoảng trống” trong công tác bảo vệ rừng ở các địa phương để khi thực hiện không có lỗ hổng và sai sót. Đồng thời ông cũng cho rằng chương trình nên xây dựng trước một mô hình nhỏ tại một cộng đồng thôn bản để đánh giá kết quả trước khi mở rộng thực hiện.

Các đại biểu thảo luận nhóm sôi nổi để vạch ra các khoảng trống của chương trình và thống nhất các ý kiến về cơ chế hoạt động của chương trình

Còn ông Nguyễn Hữu Hiến, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tương Dương cho rằng, chương trình này được thực hiện ở huyện Tương Dương sẽ góp phần quan trọng cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Thực hiện chương trình này, có cơ chế tài chính hỗ trợ giúp cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng như thành lập các tổ, đội tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra diễn biến rừng, phòng chống cháy rừng, tố giác các hoạt động phá rừng và xây dựng các mô hình phát triển rừng bền vững… Ông cũng chỉ ra những điều kiện cần để thực hiện chương trình minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Đánh giá cao triển vọng của việc thực hiện chương trình giảm phát thải sẽ thực hiện thí điểm ở Tương Dương, ông Nguyễn Danh Hùng, cán bộ phòng Nông nghiệp, UBND tỉnh cho rằng, khi thực hiện tốt chương trình này sẽ dọn đường để thực hiện tiếp các hoạt động khác của REDD+ như: bảo tồn trữ lượng cacbon rừng, quản lý rừng bền vững, tăng cường trữ lượng cacbon rừng. Việc tổ chức đa dạng các cuộc đối thoại, thảo luận về những “khoảng trống” khi thực hiện chương trình để đi đến thống nhất, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả là điều hoàn toàn đúng đắn.


(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO