ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Hồ sơ đại biểu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Ban Chấp hành khóa XIX Ủy ban kiểm tra khóa XIX Đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Việt Nam