ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Tin tức Đại hội Chương trình Đại hội Tài liệu báo chí Tài liệu đại biểu mời Tài liệu đại biểu chính thức Sơ đồ vị trí chỗ ngồi Hồ sơ đại biểu, nhân sự