Nghị quyết Đại hộiBáo cáo chính trịTham luận tại Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiêm kỳ 2023-2028QUY CHẾ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028Báo cáo đề dẫn thảo luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIXBáo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII trình Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIXBáo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn" giai đoạn 2018-2023Báo cáo kết quả khâu đột phá về tài chínhBáo cáo kết quả khâu đột phá thực hiện công tác chăm lo