TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN

Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nới lỏng điều kiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 | VTV24

Đào tạo nghề miễn phí cho lao động thất nghiệp vì Covid-19 | VTV TSTC

Làm việc trong mùa dịch COVID-19