hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 - công nhân nghệ an: tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn: Chấm điểm, xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở khối giáo dục

MS392: Nâng cao chất lượng bữa ăn cho công nhân

Nâng cao chất lượng bữa ăn để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng cho công nhân làm việc hiệu quả.

MS100 Chăm chú

Giữa muôn vàn bóng hồng trong nhà máy may, một nơi tưởng chừng như chỉ giành cho nữ giới, anh đã chọn gắn bó với nghề may, không chỉ góp sức cùng quê xây nên thương hiệu may nổi tiếng mà bởi anh giành tình yêu trong từng đường kim mũi chỉ, Với anh nghề nào cũng cao quý, đáng trân trọng. 

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tổ chức Công đoàn. Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-LĐLĐ, ngày 16/5/2022 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN KÊT WEBSITE

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP